Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o administratorze strony.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO) jest:

"WENDOR" P.H.U. ANDRZEJ SKONIECZNY
Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
NIP: 7281290050
REGON: 471375695

Korzystając ze strony https://bezskazy.org użytkownik akceptuje poniższe warunki polityki prywatności.

Administrator zapewnia, iż dokłada należytej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne z krajowymi i Europejskimi przepisami prawa.

Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celu:

 • Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika.
 • Prawidłowego wyświetlana strony internetowej na różnych urządzenia (min. laptop, komputer PC, smartfon, itp.)
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych.
 • Realizacji obowiązku dostosowania strony do potrzeb osób niepełnosprawnych.

bezskazy.org - przechowuje dane osobowe administratorów strony oraz prowadzi dziennik zdarzeń (logowań, błędów etc) zapisując poza samym zdarzeniem, takie informację jak godzinę wystąpienia, adres IP, wersja przeglądarki oraz systemu.

Strona przechowuję również dane osobowe użytkowników w przypadku założenia przez nich konta, dane są przechowywane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Podczas korzystania z serwisu zbierane mogą być również dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne, które nie są wykorzystywane do profilowania użytkownika.

Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników.

Strona zawiera również odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Jeżeli uważasz, że sposób wykorzystywania plików cookies narusza twoją prywatność, w każdej chwili możesz wyłączyć ich gromadzenie w ustawieniach przeglądarki lub za pomocą trybu incognito.

Administrator udostępnia dane jedynie firmie zajmującej się hostingiem strony www i obsługą systemu

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana jest operator bezskazy.org firma Wendor konatkt z administratorem możliwy jest za pomocą adresu mailowego biuro@bezskazy.org lub telefonicznie +48 608 44 07 55

Dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu złożenia zamówienia, dostarczenia wybranej usługi oraz rozliczenia płatności z związku z zawartą umową lub działań podjętych w celu jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu wypełnienia obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jakimi jest ochrona przed roszczeniami oraz prowadzenie newslettera dla zapisanych osób.

Administrator może wykorzystywać również dane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu jakim jest promocja własnych towarów i usług dla klientów, którzy skorzystali z jego uslug.

Odbiorcami danych osobowych będą firmy świadczące usługi na rzecz Administratora tj. Dostawca systemu do sprzedaży i fakturowania oraz firma zapewniająca obsługę księgową.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji umowy, nie krócej jednak niż czas posiadania konta w systemie i wygaśnięcie ewentualnych roszczeń po realizacji umowy.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • możliwości poprawiania danych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych - w przypadkach przewidzianych prawem,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w przypadku przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu używania cookies i możliwości zmiany ustawień dotyczących cookies kliknij tutaj: więcej